ช่วยเหลือ

Smileys

ไอคอนแสดงอารมณ์ต่างๆที่แสดงด้านล่างเป็นไอคอนชุดมาตรฐาน ซึ่งไอคอนของแต่ละฟอรั่มอาจจะไม่เหมือนดังตัวอย่างนี้

โปรดจำไว้ว่า ถ้าพิมพ์โค้ดติดกับตัวหนังสืออื่นโดยไม่มีช่องว่างก่อนหน้าโค้ดแสดงอารมณ์ ไอคอนแสดงอารมณ์อาจจะไม่แสดงผล

ชื่อ รูปไอคอน (คลิกรูปเพื่อใส่ไอคอน) โค้ด (พิมพ์โค้ดเพื่อใส่ไอคอน)
:ผบเบิดกะโหลก :ผบเบิดกะโหลก
:หัวแตกแสรด! :หัวแตกแสรด!
:ง่วงแซร่สส :ง่วงแซร่สส
:เงือกแสรด! :เงือกแสรด!
:วางระเบิด :วางระเบิด
:มานี่ดิ๊! :มานี่ดิ๊!
:อึ้งแดก! :อึ้งแดก!
yenta4-emoticon-0021 :yenta4-emoticon-0021: :yenta4-emoticon-0021:
yenta4-emoticon-0002 :yenta4-emoticon-0002: :yenta4-emoticon-0002:
:จิตตก! :จิตตก!
:ILPหื่น! :ILPหื่น!
:บอมบ์ :บอมบ์
:หยึยย :หยึยย
:kimji-kuanting :kimji-kuanting
:หื่น2~ :หื่น2~
:singleso-noiy :singleso-noiy
:duck-kuanteen :duck-kuanteen
:เหลา! :เหลา!
:kittykat-020 :kittykat-020
:cofc-9drinks :cofc-9drinks
:แรด... :แรด...
:fk-park-074 :fk-park-074
:fk-park-061 :fk-park-061
:pomjorksard :pomjorksard
:koyubi-diwa :koyubi-diwa
:Ont-hodsard :Ont-hodsard
dookdik22 :dookdik22: :dookdik22:
dookdik21 :dookdik21: :dookdik21:
dookdik24 :dookdik24: :dookdik24:
dookdik26 :dookdik26: :dookdik26:
dookdik13 :dookdik13: :dookdik13:
dookdik15 :dookdik15: :dookdik15:
dookdik14 :dookdik14: :dookdik14:
xxwhistling xxwhistling
:onoinjon21 :onoinjon21
:pentor-pod :pentor-pod
:otaku-tui+ :otaku-tui+
rodmay-kick rodmay-kick rodmay-kick
:onion-079 :onion-079
:arkkmaiii :arkkmaiii
:onion-036 :onion-036
dookdik4 :dookdik4: :dookdik4:
dookdik1 :dookdik1: :dookdik1:
dookdik6 :dookdik6: :dookdik6:
dookdik2 :dookdik2: :dookdik2:
:onion-044 :onion-044
:RABBIT030 :RABBIT030
xxwallbash xxwallbash
:karaoke20 :karaoke20
:piggy-002 :piggy-002
:girl-074. :girl-074.
:onion-010 :onion-010
:onoinyong :onoinyong
:beartoi02 :beartoi02
:onion290w :onion290w
:meungtayy :meungtayy
:Yingmang! :Yingmang!
:yoyo-056 :yoyo-056
:sardd029 :sardd029
:yoyo-062 :yoyo-062
:yoyo-077 :yoyo-077
:piggy-03 :piggy-03
:deadsure :deadsure
:somnamna :somnamna
xxmsn-cry xxmsn-cry
:raddds21 :raddds21
:cownoo91 :cownoo91
:yoyo-063 :yoyo-063
:yoyo-004 :yoyo-004
:yoyo-007 :yoyo-007
:yoyo-035 :yoyo-035
:yoyo-023 :yoyo-023
:godester :godester
:onion0sf :onion0sf
:glass092 :glass092
:girl00oe :girl00oe
:panda020 :panda020
:LK-diwoy :LK-diwoy
:kulorpa' :kulorpa'
:yoexp52 :yoexp52
xxgossip xxgossip
xxsleep1 xxsleep1
xxhahaha xxhahaha
xxballll xxballll
:yoexp51 :yoexp51
:yoyo016 :yoyo016
:yoyo024 :yoyo024
:podsard :podsard
:sardd34 :sardd34
xxspidy xxspidy
xxseng1 xxseng1
xxseedd xxseedd
:Nonono :Nonono
:wakkk! :wakkk!
:pling! :pling!
xxohmy xxohmy
xxhaha xxhaha
xxsard xxsard
xxying xxying
xxgumm xxgumm
:madoo :madoo
:maow! :maow!
:xox01 :xox01
:xox02 :xox02
:xox03 :xox03
:GoFL :GoFL
0003 :0003 :0003
xxsad xxsad
xxshy xxshy
jed14 jed14
jed15 jed15
jed16 jed16
jed17 jed17
jed19 jed19
12 :12: :12:
10 :10: :10:
jed1 jed1
jed6 jed6
jed7 jed7
8 :8: :8:
6 :6: :6:
9 :9: :9: